Vergoeden en checken

Vergelijk uw tandheelkundige verzekeringspolis met andere polissen of kijk hoeveel u vergoed krijgt van uw behandeling. Deze informatie is onafhankelijk, er zijn geen afspraken met zorgverzekeraars.

Alles over de rekening

Verrichtingen en codes

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Linguale beugel

Een beugel met brackets (slotjes) aan de binnenkant van de tanden. ...
Wat zijn de voordelen?

Hoe gezond is je mond?

Ben je benieuwd hoe belangrijk de gezondheid van je mond is?
Doe de test